Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta augusti lõpu seisuga on 1,0466 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kasvas +0,65%. Fondi kogu puhasväärtus tõusis kuuga 125,2 miljoni euroni. NAVi mõjutas positiivselt kinnisvara renditegevusest teenitud rahavoog. EPRA NRV 2021. aasta augusti lõpu seisuga on 1,1206 eurot osaku kohta, mis tähendab +0,62% kasvu viimase kuuga.

By A Silva